Zmeny v s.r.o.

Zabezpečíme pre Vás akékoľvek zmeny v s.r.o. na území celej SR bez potreby osobnej návštevy. Čokoľvek budete potrebovať, stačí nás kontaktovať a my sa postaráme o prípravu listín pre zmeny do niekoľkých hodín. Zmeny v s.r.o. spravíme za vás.

Niektoré zmeny v s.r.o.

  • prevod obchodného podielu
  • zmena konateľa
  • zmena spoločníka v s.r.o.
  • zmena osobných údajov konateľa, spoločníka či prokuristu
  • zmena sídla
  • rozšírenie predmetov podnikania
  • výmaz predmetov podnikania
  • zmena obchodného mena
  • zmeny výšky základného imania
  • vymenovanie alebo odvolanie prokuristu
  • ďalšie zmeny

Ak sa váš požiadavok nenachádza vo vyššie spomínaných zmenách, nevadí, pretože vykonávame aj iné zmeny v s.r.o. Ak máte záujem o zmeny v s.r.o., neváhajte nás kontaktovať. Dokážeme vykonať všetky potrebné zmeny.

close
close