Porovnanie s.r.o. a akciovej spoločnosti

Späť na články Pridaný: 20.07.2014 Kategória: Zobrazený: 1073x

Či je lepšia spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť je veľmi ťažké povedať. Závisí to hlavne od toho, aký m máte podnikateľský plán, čo chcete v spoločnosti robiť, aké sú vaše ciele a podobne. V článku sa dozviete o základných bodoch, ktoré by ste mali vedieť pri rozhodovaní sa medzi s.r.o. a akciovou spoločnosťou.

Založenie spoločnosti

Založenie s.r.o. je finančne menej náročné ako založenie a.s. Hlavnou položkou, ktorú je potrebné zaplatiť, je súdny poplatok za zápis do obchodného registra. Pri s.r.o. je tento poplatok vo výške 331,50 eur (165,75 eur pri elektronickom návrhu). Pri a.s. je tento poplatok 829,50 eur (414,75 eur pri elektronickom návrhu).

Počet spoločníkov/akcionárov

Dôležité je taktiež vedieť, že s.r.o. môže založiť aj jeden zakladateľ a môže mať najviac 50 spoločníkov. Pri a.s. je to o niečo zložitejšie, pretože spoločnosť nemôže založiť len jedna fyzická osoba; spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. Počet akcionárov nie je obmedzený.

Základné imanie

Pre niektorých podnikateľov je dôležité vedieť, koľko peňazí potrebujú na začiatok podnikania. To súvisí hlavne so základným imaním, kde pri s.r.o. je základné imanie 5000 EUR a pri akciovej spoločnosti je to 25 000 EUR.

Ručenie v spoločnosti

S.r.o. aj a.s. ručia za svoje záväzky celým svojím majetkom. Spoločník v s.r.o. však ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Akcionár za záväzky spoločnosti neručí.

Anonymita a účtovná závierka

Ak chcete podnikať v anonymite, v a.s. je určite väčšia. Zoznam akcionárov je neverejný. Pri s.r.o. sa vás ale môžu nájsť vo výpise z obchodného registra.

Účtovná závierka nemusí byť pri s.r.o. overená audítorom. Pri a.s. musí, čo sťažuje administratívu.

Prevod akcií/obchodného podielu

Pri prevode akcií nie je potrebný súhlas správcu dane. Pri s.r.o. ak prevádza spoločník väčšinový obchodný podiel, ktorým je v zmysle zákona obchodný podiel vo výške 50% základného imania, musí k návrhu na zápis zmien do obchodného registra doložiť aj súhlas správcu dane.

Na záver zopár výhod a nevýhod

Ak to zhrnieme, v s.r.o. je oveľa menšia administratívna náročnosť. Taktiež sú v s.r.o. požadované oveľa nižšie počiatočné náklady, či už na základné imanie alebo na založenie spoločnosti. Preto je s.r.o. vhodnejšia pre malých podnikateľov, naopak a.s. je vhodnejšia pre tých, ktorí podnikajú vo veľkom. A.s. predstavuje komplikovanejšiu formu podnikania a už len pomerne veľký rozdiel vo výške základného imania vyvoláva vyššiu dôveryhodnosť u obchodných partnerov.

A.s. tak môže získať aj finančné prostriedky od akcionárov na realizovanie svojich zámerov. Podnikateľ si však musí spraviť vlastný názor, čo bude pre neho výhodnejšie. 

Naposledy upravený: -
close
close