Ako sa dá pri s.r.o. vyhnúť splateniu vkladu na bankový účet?

Späť na články Pridaný: 19.07.2014 Kategória: Zobrazený: 1061x

Na prvý pohľad vyzerá skutočnosť, že je potrebné splatiť základné imanie na účet v banke veľmi komplikovane. V skutočnosti táto zmena zákona nie je až taká drastická, ako by sa mohlo zdať. Komplikuje to založenie novej spoločnosti, no pre väčšinu to nemusí znamenať skutočný problém.  V tomto článku sa dozviete, ako sa dá vyhnúť splateniu vkladu na bankový účet.

Splatenie len časti vkladu

Jedným z riešení je splatenie len časti vkladu. Ak spoločnosť založia minimálne dvaja spoločníci, stačí, ak bude pri založení splatená len polovica z minimálnej výšky základného imania, teda stačí na účet splatiť 2500 EUR spolu.

To znamená, že ak spoločnosť založia napríklad traja spoločníci, spolu musia splatiť 2500 EUR. Nerozhoduje akým pomerom, ale treba prihliadnuť na fakt, že vklad spoločníka do spoločnosti nesmie byť nižší ako 750,-Eur. Tento spôsob nie je možný pri jednoosobovej s.r.o., kde spoločník musí splatiť základné imanie v plnej výške.

Kúpa ready made spoločnosti

Jednou z možností, ako sa vyhnúť splateniu základného imania na účet v banke, je kúpa už založenej s.r.o., teda kúpa ready made s.r.o. . Tieto firmy boli založené len pre účel ich predaja, teda sú čisté a nikdy sa s nimi nepodnikalo. Tieto firmy už majú pridelené IČo aj DIČ a taktiež majú už splatené základné imanie, teda nie je potrebné vkladať žiadne peniaze na účet v banke. 

U nás si môžete kúpiť ready nade s.r.o. taktiež. Prejdite na ready made s.r.o.

Vloženie nepeňažného vkladu do s.r.o.

Zmena zákona o povinnosti splatiť základné imanie na účet v banke súvisí len s peňažnými vkladmi, a tak je možné bez problémov splatiť základné imanie aj vo forme nepeňažných vkladov. Do s.r.o. tak môžete vložiť napríklad auto skladové zásoby alebo iný hnuteľný alebo  aj nehnuteľný majetok v hodnote rovnajúcej sa základnému imaniu. Vkladom majetku do základného imania spoločnosti dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nemu a takýto majetok sa stáva vlastníctvom novej s.r.o.

Nepeňažný vklad môžete využiť napríklad ak zvažujete prejsť zo živnosti na s.r.o.  Ako nepeňažný vklad do základného imania s.r.o. sa môže vložiť aj majetok, ktorým disponuje živnostník. Nevýhodou však je, že hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý je do spoločnosti vložený, musí byť ocenený súdnym znalcom z daného odboru.

Môžete si na krátku dobu požičať

Ak nemáte peniaze vo výške 5000 EUR, no chcete začať podnikať, môžete si ich na krátky čas požičať. Na krátky čas preto, lebo peniaze stačí vložiť do banky na 1 deň. Po zápise firmy do Obchodného registra ich môžete ihneď vybrať z účtu i použiť na prevádzku firmy. 

Naposledy upravený: -
close
close