Povinnosť s.r.o. splatiť základného imania na účet v banke

Späť na články Pridaný: 19.07.2014 Kategória: Zobrazený: 1111x

Pri zakladaní s.r.o. vzniká povinnosť vkladať peňažný vklad na účet v banke. Novela obchodného zákonníka upravujúca ustanovenie týkajúce sa Správcu vkladu vstúpila do platnosti 1. decembra 2013, a tak trochu sťažuje založenie s.r.o. V tomto článku sa dozviete, čo sa vlastne v zákone zmenilo a aký má táto zmena vplyv na nových podnikateľov.

K akej zmene došlo?

Do 1. decembra 2013 bolo možné splatiť peňažný vklad (ktorý je minimálne 5 000 EUR) v hotovosti k rukám správcu vkladu. V súčasnosti to však nie je možné, pretože pri registrácii firmy je potrebné preukázať splatenie peňažného vkladu predložením výpisu z bankového účtu. Na tomto účte musia zotrvať peniaze až do vzniku firmy. Účet spravidla zakladá zakladateľ spoločnosti.

Viazanosť peňazí na účte je iba do zápisu v Obchodnom registri

S peňažným vkladom nemôžete narábať pred tým, ako bude spoločnosť zapísaná do Obchodného registra. Pred tým, ako bude spoločnosť zapísaná do Obchodného registra môžete s peňažným vkladom narábať iba v prípade, že sa bude jednať o platenie nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti alebo o vrátenie peňažného vkladu ak by nedošlo k zápisu do Obchodného registra.

Vlastnícke práva ku vkladu prejdú na spoločnosť dňom jej vzniku. Po vzniku spoločnosti bude tak správca vkladu povinný odovzdať vklady bez zbytočného odkladu spoločnosti. Spoločnosť bude môcť dňom zápisu do Obchodného registru základné imanie z účtu vybrať a používať na podnikateľskú činnosť.

Ak chcete podnikať vo forme s.r.o., ponúkame vám službu založenie s.r.o. už od 199 EUR.

Ako postupovať v banke

  1. Keď sa rozhodnete založiť s.r.o., pred jej vznikom požiadajte o zriadenie bankového účtu na splatenie vkladu do s.r.o.. Správca vkladu príde do banky a predloží zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu podpísanú zakladateľmi pred notárom.
  2. Na účet preveďte alebo vložte peňažný vklad
  3. Vyžiadajte si výpis z bankového účtu, aby mohol prebehnúť zápis do obchodného registra
  4. Po zápise do obchodného registra môžete peniaze vybrať alebo ich na účte ponechať a účet používať ako firemný účet. 

Chcete sa vyhnúť plateniu peňažného vkladu na účet v banke? Prečítajte si článok Ako sa vyhnúť splateniu vkladu na bankový účet. (odkaz na dalsi clanok)

Naposledy upravený: -
close
close